YFI:n fuksi: liity Mephistoon.

Hei sinä Yhteiskuntatieteen- ja filosofian laitoksella syksyllä 2017 aloittanut! Jos olet valitsemassa tai harkitsemassa filosofiaa opintosuunnaksesi, tule mukaan filosofian opiskelijoiden toimintaan.

Mephisto ry on Jyväskylän yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö. Näillä sivuilla voit tutustua toimintaamme ja historiaamme. Lisätietoa tapahtumistamme saat liittymällä Mephiston Facebook-ryhmään ( https://www.facebook.com/groups/15986165219 ) ja sähköpostilistalle. Mephiston jäsenmaksu on uusille jäsenille 15€ (millä saat 10 vuoden jäsenyyden). Toivotamme sinut sydämellisesti mukaan joukkoomme.

Tutustu filosofian oppiaineeseen täällä: http://filosofia.blog.jyu.fi/

Mainokset

Hae opiskelemaan filosofiaa yhteishaussa 15.3.-5.4. !

Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella sinun ei tarvitse tyytyä pelkkään teoriaan, vaan saat myös laajat käytännön työkalut niin yhteiskunnan kuin ihmisen ymmärtämiseen ja tutkimiseen. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelmien filosofian opintosuunnassa hankit itsellesi kattavan kuvan kaikista filosofian osa-alueista ja suuntauksista niin filosofian historian, metodien, tutkimuksen kuin käytännöllisen ja teoreettisen filosofian kentiltä. Perusopinnoissa annetaan oivaltavat perustiedot yhteiskuntatieteistä ja niiden mahdollisuuksista tutkia sekä muuttaa maailmaa.

Laitoksen opintosuunnitelma painottaa opiskelijan valinnanvapautta suunnitella ja koota opintonsa itse omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan, ja antaa mahdollisuuden suorittaa useamman laitoksen opintosuunnan (sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka) opinnot.

Filosofian oppiaineen ainejärjestö Mephisto odottaa jo innolla Sinua osaksi yliopistoyhteisöämme. Tule rakentamaan itsellesi ja maailmalle parempaa tulevaisuutta (sekä viettämään elämäsi parhaat vuodet) meidän kanssamme. Amica veritas.

Lisätietoa: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelijavalinta

[…] menetelmä, jonka avulla voimme uskottavien käsitysten pohjalta muodostaa päätelmiä kaikista esitetyistä ongelmista ja välttää sanomasta mitään ristiriitaista, kun itse joudumme puolustamaan jotakin kantaa.  – Aristoteles (Topiikka, 1. kirja)

FILOSOFIAN AINEOPISKELIJOIDEN KIRJOITUSKILPAILU

Mephisto kutsuu kaikki Suomen filosofian opiskelijat mukaan kansalliseen kirjoituskilpailuun! Luvassa mainetta, materiaa ja älyllisiä haasteita.

Mitä käsitys ihmisyydestä paljastaa? Jotkut ajattelijat ovat halunneet löytää ihmisyyden määritelmän voidakseen nähdä ihmisyyden muutoksen suunnan. Voidaan ajatella, että käsitys
ihmisyydestä voi toimia tavoitteiden tai tulevien näkymien pohjana ja mahdollisesti jopa ohjata ihmiskunnan muutosta. Mitä jos ihmisyyden muutos onkin harhakuvitelma, saman ihmisluonnon toistuvaa ilmentymistä vain erilaisin välinein ja keinoin? Entä kuuluuko ihmisyyden muutokseen myös ihmisyyden varjopuolet? Tulisiko ihmisyyden muutosta lähestyä ihmisyyden vastakohtien ja vääristymien kautta?
Ihmisyyden muutoksesta tai pysyvyydestä kirjoitat nyt sinä. Mitä
näet, kun katsot ihmistä, tulevaa?

Filosofian aineopiskelijoiden kirjoituskilpailu (FAKK) on kaikille Suomen yliopistoissa filosofiaa pääaineenaan opiskeleville tarkoitettu kirjoituskilpailu. Jokainen osanottaja voi osallistua yhdellä tekstillä. Kilpailun aiheena on ”Minne menet ihmisyys?”. Tekstin tyyli on filosofinen essee. Kilpailuaika on 11.4. – 31.7.2016

Kilpailun järjestää Jyväskylän yliopiston filosofian oppiaineen ainejärjestö Mephisto ry Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen, niin & näin:in ja Tutkijaliiton tuella.

Voittajat valitsee filosofian opiskelijoista, opettajista ja tutkijoista koostuva nelihenkinen tuomaristo. niin & näin -aikakauslehti julkaisee ansioituneimmat tekstit numerossaan 4/2016. Lisäksi parhaat kirjoittajat palkitaan niin & näin:in ja Tutkijaliiton lahjoittamin kirjapalkinnoin. Voittajat julistetaan syksyllä 2016.

Kilpailun säännöt ja lisätietoa: fakk2016.wordpress.com

Mephisto ry:n ylimääräinen vuosikokous

Mephiston ylimääräinen vuosikokous järjestetään Ylä-Ruthin

kabinetissa keskiviikkona 10.02.2016 klo 18:00. Kokouksessa virallistamme Mephiston sääntömuutokset sekä alamme toivottavasti hahmottamaan seuraavan vuoden kokonaiskuvaa.

Mephisto etsii myös uutta tapahtumavastaavaa. Halukkaat voivat saapua kokoukseen tai ottaa yhteyttä Mephiston hallituksen jäseniin.

Tervetuloa mukaan.

 

Esityslista 10.2.2016

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vastaavien kuulumiset

  5.1 Puheenjohtajat

  5.2.Tiedoitus

  5.3.Rahastonhoitaja

  5.4.Koulutuspoliittiset asiaintilat

  5.5.Sosiaalipoliittiset seikat

  5.6.Liikunta

  5.7.Ympäristöasiaa

  5.8.KV-asiat

  5.9.Kulttuuriasiat

 6. SYY-asiaa
 7. Tapahtumahorisontti
 8. Laitoskahvit
 9. Mephisto ry:n sääntömuutokset
 10. M.E.T.A
 11. Edellisen kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen
 12. Seuraava kokous
 13. Kokouksen päättäminen