Tutkinto

HUOM!

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen uusi opetussuunnitelma (OPS) tuli voimaan lukuvuonna 2017-2018. Alla on vanha OPS, joka poistuu käytöstä.

Lisätietoa: http://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/opetussuunnitelmat/opetussuunnitelmat

 

 

Tutkinnot jotka filosofian pääaineopiskelijat suorittavat ovat

 • Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK) (180 op)

 

 • Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) (120 op)

 

–> yhteensä 300 opintopistettä

Kandiksi valmistutaan yleensä noin kolmessa vuodessa, ja tämän jälkeen maisteriksi yleensä noin kahdessa vuodessa. Yhteensä opinnot kestävät siis noin 5 vuotta.

1 opintopiste (op) vastaa 27 tunnin työskentelyä. 1 opintoviikko (ov) vastaa 1,8 opintopistettä. Kirjatenteissä lukemisen määrä vaihtelee kursseittain, mutta karkeasti sanottuna 1 opintopiste vastaa noin 100 sivua.

 

KANDIDAATIN TUTKINTO:

____________________________________________________

Perusopinnot 25 op:

 • YFIP140 Filosofian johdanto, 5op
 • YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet, 5op
 • YFIP220 Yhteiskunta, 5op
 • YFIP240 Poliittiset instituutiot, 5 op
 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op

____________________________________________________

Aineopinnot 40-55op:

Klassikot 15op*:

 • YFIA301 Klassikot I, 5op
 • YFIA302 Klassikot II, 5op
 • YFIA300 Poliittinen filosofia, 5op

Filosofiset ihmiskäsitykset ja filosofinen etiikka 10op:

 • FILA140 Filosofinen etiikka, 5op
 • FILA150 Filosofinen ihmistutkimus, 5op

Inhimillinen tieto ja todellisuus 15op:

 • FILA163 Ontologia, 5op
 • FILA164 Tietoteoria, 5op
 • FILA170 Logiiikka, 5op

Tutkielmaopinnot:

 • FILA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10op
 • FILA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 0op
 • Valinnainen opintojakso, esim. FILS5xx/YFIS5xx tai FILS111, FILS112, FILS113 tai FILS114, 5op (löytyvät Korpista)

Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan pakollinen opintojakso:

 • XKVY002 Filosofian tutkimusviestintä (kandidaattitaso), 3op

 

* Klassikot 15 op voidaan suorittaa osana Filosofian ja politiikan teorian klassikot –opintokokonaisuutta,
jolloin filosofian aineopintojen laajuus on 40 op.

____________________________________________________

Vaadittavat yleisopinnot 11op:

 

 • YTKY010 Propedeuttinen kurssi, Johdatus opiskeluun, 2op
 • YTKY004 eHops II-vaihe, 1op
 • YFIY100 Tieteenteoria, 5op
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin opintopisteitä, 2op

____________________________________________________
Viestintä- ja kieliopinnot 15op:

 • Äidinkielen kirjoitusviestintä, 3op
 • Toista kotimaista kieltä 3op
 • Ensimmäistä vierasta kieltä 3op
 • Toista vierasta kieltä 3op
 • Valinnaisia kieli- tai viestintäopintoja 3op

____________________________________________________

 

Sivuaineopinnot:

 • Kaksi vähintään 25op:n (yht. 50op) perusopintokokonaisuutta tai perus- ja aineopinnot yhdestä aineesta, 60op

Perusopintokokonaisuuden voi korvata joku jokin erillinen opintokokonaisuus.

 

Lisäksi vapaavalintaisia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 180op.

 

MAISTERIN TUTKINTO:

 

Syventävät opinnot 85 op:

____________________________________________________
Tutkielmaopinnot 55op:
 • FILS001 Maisteriseminaari I, 5op
 • FILS002 Maisteriseminaari II, 5op
 • FILS003 Maisteriseminaari III, 5op
 • FILS700 Pro gradu -tutkielma, 40op
 • FILS710 Maturiteetti, 0op

Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan pakollinen opintojakso:

 • XKVY003 Filosofian tutkimusviestintä (maisteritaso), 5op

Filosofian historia 10op:

Suoritetaan joko FILS111 tai FILS112 ja joko FILS113 tai FILS114.
Erikseen sovittaessa myös FILS5XX-opintojaksot tai kirjallisuusesseet käyvät suorituksiksi.
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin.
 • FILS111 Antiikin filosofia (500 eaa-600 jaa), 5op
 • FILS112 Keskiajan ja uuden ajan alun filosofia (600-1750 jaa), 5op
 • FILS113 Modernin ajan filosofia (1750-1900), 5op
 • FILS114 1900-luvun filosofia, 5op

Filosofian valinnaiset opinnot, vähintään 20op:

Suoritetaan vähintään neljä valinnaista opintojaksoa (5 op/opintojakso), jotka liittyvät filosofian merkittäviin osa-alueisiin, suuntauksiin ja/tai perinteisiin
(FILS5XX ja/tai YFIS5XX)**. Filosofian osa-alueita ovat mm. ontologia, tieto-teoria, tieteenfilosofia, etiikka, filosofinen ihmistutkimus, yhteiskuntafilosofia,
poliittinen filosofia, kasvatusfilosofia ja estetiikka; filosofisia suuntauksia esimerkiksi analyyttinen filosofia, fenomenologia ja kriittinen teoria.

Erikseen sovittaessa myös kirjallisuusessee on mahdollinen.
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin.

Lisäksi vapaavalintaiset opintoja siten, että tutkinnon laajuus on vähintään 120op.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat ja aiempien opintojen vastaavuustaulukot löytyvät täältä .

____________________________________________________

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s