Hallitustehtävät

Mephisto ry:n hallitustapahtumat elävät sekä ajassa että ihmisissä, muuntuen ja heiluen. Alle kirjatut kuvaukset toimivat yhtä kaikki työnjaon ja toiminnanohjauksen malleina.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii ikään kuin ainejärjestön keulakuvana ja hänen tehtävänä on edustaa ainejärjestöä esimerkiksi laitoksen, ainejärjestöjen ja JYY:n tilaisuuksissa. Puheenjohtaja pitää ohjat käsissään hallituksen toimista, delegoi tehtäviä hallituksen jäsenille ja valvoo noiden tehtävien suorittamista. Hän kerää aktiivisesti tietoa hallituksen jäsenten toimista, antaa palautetta sekä ohjaa ja kannustaa hallituksen jäseniä. Puheenjohtaja vastaa ainejärjestön toiminnan kehittämisestä ja toiminnan jatkuvuudesta.

Puheenjohtaja myös kutsuu hallituksen ja tarvittaessa yhdistyksen kokoukset koolle, huolehtii esityslistan laatimisesta ja valvoo kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanemista. Puheenjohtaja myös hoitaa sääntömuutokset ja nimenkirjoitusmuutokset yhdistysrekisteriin. Puheenjohtaja on viime kädessä vastuussa hallituksen kaikesta toiminnasta.

Varapuheenjohtaja auttaa tarvittaessa puheenjohtajaa hänen tehtävissään ja puheenjohtajan ollessa estynyt toimii puheenjohtajana kokouksissa. Varapuheenjohtaja toimii myös Mephiston Käpyrauhasvastaavana, pitäen näin yhteyttä muihin filosofian ainejärjestöihin.

Sosiaalipoliittinen vastaava (sopo)

Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopovastaava seuraa valtion opiskelijoita koskevia sosiaalipoliittisia linjauksia ja päätöksiä ja tiedottaa näistä jäsenistölle. Sopovastaava tiedottaa myös JYY:n tekemistä sosiaalipolitiikkaan liittyvistä linjauksista ja kannanotoista,osallistuu sosiaalipoliittisen valiokunnan kokouksiin ja edustaa niissä ainejärjestöään.

Sopovastaava toimii myös kuuntelevana korvana jäsenille kiusaamiseen, häirintään ja muihin opiskeluun liittyvissä sosiaalisissa ongelmissa ja tarvittaessa opastaa JYY:n sosiaalipoliittisella sihteerille. Sopovastaava myös vie yleisiä huolia eteenpäin sosiaalipoliittiselle valiokunnalle.

Ainejärjestössä sopovastaava katsoo, että toiminta on yhdenvertaista, tasa-arvoista, ja että kaikki halukkaat voivat osallistua siihen.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaava huolehtii, että Mephisto ottaa toiminnassaan huomioon ympäristövaikutuksensa kierrättämällä ja välttämällä turhaa kuluttamista. Ympäristövastaava osallistuu JYY:n ympäristövaliokunnan kokouksiin ja tiedottaa valiokunnan järjestämästä toiminnasta. Ympäristövastaava voi myös järjestää ympäristöaiheisia tapahtumia.

Koulutuspoliittinen vastaava (kopo)

Koulutuspoliittinen vastaava toimii linkkinä opiskelijoiden, ainejärjestön sekä laitoksen välillä sekä edustamalla opiskelijoiden mielipidettä ja toimimalla tiedonvälittäjänä.

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopovastaava toimii yhteistyössä muiden YFI-laitoksen kopotoimijoiden ja ainejärjestöjen sekä laitoksen kanssa. Käytännössä koulutuspoliittinen vastaava edustaa filosofian pää- ja sivuaineopiskelijoita laitoskokouksissa sekä tilanteen mukaan erilaisissa työryhmissä.  Koulutuspoliittisen vastaavan toimenkuvaan kuuluu myös opiskelijan oikeuksista huolehtiminen yksittäistapauksissa ja koulutuspoliittiseen vastaavaan voi olla yhteydessä silloin, kun asian hoitamiseen tarvitaan anonymiteettiä. Koulutuspoliittiseen vastaavaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, kun kokee omien opiskelijan oikeuksien tulleen loukatuksi suoritusten, arvosanojen,  tai muiden käytäntöjen toimesta. Koulutuspoliittisiin asioihin kuuluu myös erilaisten kannanottojen laatiminen ja selvitysten pyytäminen.

 

http://jyy.fi/opiskelijalle/opiskelu-ja-edunvalvonta/opiskelijan-oikeudet/

https://www.jyu.fi/opiskelu/tutkintosaanto

https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/johtosaanto

 

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii Mephiston rahavaroista ja rahaliikenteestä. Käytännössä tämä tarkoittaa taloustilanteen seuraamista ja hallituksen pitämistä ajan tasalla, kirjanpitoa, vuosittaisen budjetin laatimista, hankintojen maksamista ja varainhankinnan järjestämistä. Rahastonhoitajan vastuulla on myös jäsenluettelon ylläpito.

Sihteeri 

Sihteerin pääasiallinen työ on kokouksissa tehtyjen päätösten ja käydyn keskustelun pääkohtien kirjaaminen ylös. Muistiinpanojensa pohjalta sihteeri laatii virallisen pöytäkirjan kokouksesta, joka myöhemmin julkaistaan muun muassa nettisivulla. Sihteerin tehtävään kuuluu myös kokoustilojen varaaminen.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan tavoitteena on innostaa ja kannustaa Mephiston jäseniä liikunnan pariin. Käytännössä tähän kuuluu Puolueen ja Fokuksen kanssa yhteisten liikuntavuorojen suunnittelu ja tilojen varaaminen. Päämääränä on suosia matalan kynnyksen liikuntaa ilmaisten liikuntavuorojen lisäksi esimerkiksi erilaisten lajikokeilujen muodossa. Vastaavanlaisiin tapahtumiin on mahdollista hakea ja saada JYY:ltä liikunta-avustusta. JYY järjestää myös joka kuukausi liikuntavaliokunnan kokouksen, jossa liikuntavastaava voi saada hyvää lisäinformaatiota ja ideoita oman ainejärjestön liikunnalliseen toimintaan.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava suunnittelee ja järjestää Mephiston tapahtumia yhdessä tapahtumatoimikunnan kanssa. Toimenkuvaan kuuluu mm. tilojen varaaminen, ohjelman järjestäminen ja tarjoilun suunnittelu. Mephiston tapahtumavastaava järjestää myös yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa monia tapahtumia (esim. sitsit, risteily ja fuksiaiset). Tärkeää on pyrkiä tarjoamaan vuoden aikana monipuolisesti erilaisia tapahtumia, jotka vastaavat jäsenien toiveita ja ottavat samalla huomioon ympäristöystävällisyyden ja esteettömyyden.

KV-vastaava

KV-vastaava hoitaa vaihtari- ja kansainvälisyysasioita. Valitaan tarvittaessa.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava käy JYY:n kulttuurivaliokunnan kokouksissa ja ideoi kultturelleja rientoja. Myös Symposiumin suunnittelu & järjestäminen on kulttuurivastaavan harteilla.

Tiedotusvastaava
Tiedotusvastaavan tarkoitus on välittää tietoa järjestön toiminnasta jäsenistölle ja muille toiminnasta kiinnostuneille. Tavallisesti muut hallituksen jäsenet valikoivat kenttänsä ajankohtaiset tiedotteet ja lähettävät ne tiedottajalle välitettäväksi. Tiedotusvastaava on myös itse aktiivinen ja seuraa esimerkiksi JYYn yleisiä sähköpostilistoja. Tiedotusvastaavan tehtäviin kuuluu sähköpostilistan ja Korppi-ryhmän hallinnointi, internet-blogin päivittäminen sekä tapahtumailmoitusten ja -kutsujen lähettäminen tarpeellisiksi katsotuille alustoille.

Tapahtumatoimikunta

Tapahtumatoimikuntaan valitaan n. 2-4 jäsentä. Yhdessä tapahtumavastaavan kanssa he ideoivat ja toteuttavat Mephiston tapahtumat. Tapahtumavastaava on vastuussa toimikunnan ohjauksesta.

 

Kokouslista noudattelee suurin piirtein seuraavaa kaavaa:

Mephisto ry – kokouslista (pvm.)

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  1. Paikallaolijat (nimilista)
  2.  Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
 3. TAPAHTUMAT
 4. VASTAAVIEN KUULUMISET
  1. Puheenjohtajat
  2. Koulutuspoliittiset asiat
  3. Sosiaalipoliittiset asiat
  4. Liikuntasiat
  5. Ympäristöasiat
  6. Verkkoasiat
 5. LAITOSKAHVIT
  1. Päätetään seuraavien laitoskahvien ajankohdasta
  2. Valitaan seuraavien laitoskahvien järjestäjät
 6. META (Muut esille tulevat asiat)
 7. PÄÄTETÄÄN SEURAAVASTA KOKOUKSESTA
 8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Mikäli puheenjohtaja on estynyt toteuttamaan tehtäväänsä, tulee hänen ohjeistaa varapuheenjohtajaa toimimaan sijassaan.

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s